Wedstrijd tussen scholen op leerplichtdag

OOST-SOUBURG - Dat gebeurt in het kader van de landelijke Dag van de Leerplicht. De directeur van de school die als eerste zijn leerlingenaantal compleet heeft, belt donderdag met het Regionaal Bureau Leerplicht in de Oosterschelderegio. De school die wint, krijgt een dag lang een springkussen voor de leerlingen.
Samenwerking De leerplichtambtenaren in de Oosterschelderegio werken vanaf 1 april samen in het Regionaal Bureau Leerplicht.