Nieuwe waarschuwingen voor Thermphos

NIEUWDORP - De fosforfabriek in Vlissingen-Oost heeft de laatste tijd teveel ammoniak uitgestoten. Ook zijn er verboden stoffen in het water geloosd. En bij controles is gebleken dat een aantal administratieve processen niet goed loopt. Peijs zegt dat het bedrijf een flinke boete wacht als er geen actie wordt ondernomen.
Informatieavond Op de informatieavond werden ook de eerste contouren bekendgemaakt van het gezondheidsonderzoek dat wordt gedaan naar aanleiding van de uitstoot van dioxine en zware metalen door Thermphos.
Gezondheid Daarbij wordt bij omwonenden en werknemers van bedrijven in de buurt van de fosforfabriek gekeken of die gevaarlijke stoffen negatieve invloed hebben voor hun lichamelijke gesteldheid. Het is de bedoeling dat dit onderzoek half april start en dat het onderzoek eind dit jaar klaar is.
Stank De 150 aanwezigen kregen ook te horen welke maatregelen Thermphos moet nemen tegen de stankoverlast. Zo mag het bedrijf bepaalde grondstoffen pas gebruiken als bekend is dat die geen overlast opleveren. Ook moeten de schoorstenen worden voorzien van zogenoemde wassers. Dat zijn installaties die chemische deeltjes halen uit de rook die uit de schoorstenen van Thermphos komt.
Klachten Dit jaar heeft de provincie al 63 klachten gekregen over de stank van de fabriek. Een aantal maatregelen moet dit jaar worden genomen, andere moeten in de loop van 2012 zijn gerealiseerd.