Leerlingen De Dubbele Punt snelst op school

GEERSDIJK - De directeur van de school in Geersdijk meldde als eerste aan het Regionaal Bureau Leerplicht in de Oosterschelderegio, dat haar leerlingaantal compleet was. De Dubbele Punt telt 40 leerlingen. Een verslag van Titia Dijkstra:
Samenwerking De leerplichtambtenaren in de Oosterschelderegio werken vanaf 1 april 2011 samen in het Regionaal Bureau Leerplicht. Ien Blaasse van het Bureau Leerplicht over het nut van de actie: