Waterschappen boekten goed resultaat in 2010

MIDDELBURG - Meer dan de helft wordt gebruikt om de waterschapstarieven de komende twee jaar niet te veel te laten stijgen en om de algemene reserves aan te vullen.
Fusie De komende jaren verwacht het gefuseerde Waterschap Scheldestromen hogere kosten door de verplichte bijdrage aan de kustversterking. Ook moet het waterschap de kosten voor bestrijding van muskusratten zelf gaan betalen. Verder verwacht het Waterschap Scheldestromen minder dividend.
Extra kosten Bijzonder in 2010 waren de extra kosten voor gladheidsbestrijding door de zware sneeuwval in begin en eind 2010. Dat kostte de waterschappen 1,6 miljoen euro.