Faunabeheer: vossenjacht moet intensiever

ZUIDDORPE - Het aantal vossen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hobbydieren zijn steeds vaker het doelwit van de roofdieren, zoals in Zuiddorpe meerdere keren het geval was eerder dit jaar. Jan Ramondt van de Faunabeheereenheid:
Vangkooien 's Nachts jagen met lichtbakken is geen optie. De vangkooien worden neergezet bij houders van hobbydieren en op plaatsen waar de vossen veel komen. Gevangen vossen worden alsnog afgeschoten. Als de extra maatregelen de hoeveelheid vossen niet terugdringen, dan moet de provincie volgens de Faunabeheereenheid het jachtbeleid aanpassen.