GL vraagt naar kwaliteit van kernrampenplan

MIDDELBURG - Als de rampenplannen niet goed zijn, wil GroenLinks dat de tekortkomingen zo snel mogelijk worden aangepakt. Volgens de partij worden nu vaak nietszeggende antwoorden gegeven als er wordt gevraagd naar de veiligheid van de kerncentrale.
Fukushima Juist nu is de discussie over kernenergie weer actueel door de problemen met de kerncentrale in Japan die werd getroffen door de aardbeving en tsunami, bijna twee weken geleden.