Emergis onderzoekt samenwerking

KLOETINGE - Doel van de samenwerking is inhoudelijke verdieping en efficiënter en goedkoper werken. Nanon Doeland van Emergis over de samenwerking die wordt onderzocht
Samenwerking Onderzocht wordt hoe beide instellingen kunnen samenwerken op het gebied van opleiding, vastgoed en gezamenlijk inkopen. Op 8 april worden de voorstellen tot samenwerking voorgelegd aan de betrokken raden van bestuur.
Uitkomsten De uitkomsten zullen worden verwerkt in de begroting en jaarplannen van 2012. Volgens Emergis gaat het niet om een fusie en heeft de samenwerking geen nadelige gevolgen voor cliënten en werknemers.
Parnassia De Parnassia Bavo Groep heeft vestigingen in de Randstad en meer dan 8000 medewerkers in dienst.