Raad wil Stationsbrug voorlopig niet autovrij

MIDDELBURG - VVD-wethouder Frank Streng wilde de brug wel autovrij maken. Volgens hem is dat veiliger voor fietsers en bromfietsers. Maar zijn eigen partij diende een motie in om te onderzoeken of dat nog wel nodig is.
N57 Volgens de VVD-fractie rijden er sinds de opening van het Middelburgse deel van de N57 veel minder auto’s over de brug. De motie van de VVD kreeg steun van SGP, Duurzaam Rood, CDA en de Lokale Partij Middelburg.
Provincie De wethouder moet nu dit standpunt van de raad overbrengen aan de provincie die uiteindelijk moet beslissen.