Miljoeneninvestering haven Gent

GENT - Verder wordt geld gestoken om op meerdere plekken nieuwe wegen en rails aan te leggen.
Bezoekerscentrum Bovendien wordt er geïnvesteerd in onderhoud van de bestaande kades, een betere maritieme dienstverlening en een nieuw bezoekerscentrum.
Nieuwe natuur Vanaf 2014 worden nieuwe natuurgebieden ingericht ter compensatie van de natuur die verloren gaat door de werkzaamheden.