Zeeuwse natuurorganisaties zien af van ontpolderen

GOES - Onrust Volgens de natuurorganisaties leidt ontpoldering tot te veel onrust en verdeeldheid in Zeeland. Tjeu van Mierlo (ZMf): "Dit is nog eens versterkt doordat de overheid jarenlang een zwalkend beleid voerde en herhaaldelijk terugkwam op besluiten. Veel Zeeuwen hebben hierdoor een negatief beeld bij natuur gekregen." Elias den Hollander sprak met Van Mierlo over de draai die de organisaties nu maken
Beeldvorming Van Mierlo: "Natuuronderwerpen die helemaal niets met de Westerschelde te maken hebben, lijden daaronder. De Zeeuwse natuurbescherming komt op voor alle natuur in Zeeland. Wij willen daarom nu niet afdwingen dat gemaakte afspraken nagekomen worden, maar juist ruimte creëren voor nieuwe initiatieven."
Met het instellen van een Natuurherstelfonds Westerschelde willen de natuurorganisaties dat de overheid de tijd neemt om tot "meer gedragen" maatregelen te komen voor natuurherstel in de Westerschelde.
Marten Hemminga van het Zeeuws Landschap
Onbegrip De Belgische milieuorganisatie Natuurpunt reageert vol onbegrip op de de standpuntswijziging van de ZMF en Het Zeeuwse Landschap. Volgens Natuurpunt is het onder water zetten van de Hedwigepolder de enige en beste oplossing voor de natuur in de Westerschelde. Wim van Gils van Natuurpunt:
Vogelbescherming Vogelbescherming Nederland wil zich blijven inzetten voor natuurherstel in de Westerschelde, inclusief ontpoldering van de Hedwigepolder. Volgens de organisatie moet natuurherstel de hoogste prioriteit hebben, en blijkt uit jarenlang onderzoek dat ontpoldering daarvoor de beste oplossing is. Marieke Dijksman van de Vogelbescherming
De stap van de ZMf en Het Zeeuwse Landschap om afstand te nemen van ontpoldering draagt volgens de Vogelbescherming niets bij aan het herstel.
ZLTO In een reactie laat de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie weten "zeer verheugd" te zijn met het besluit van de milieuorganisaties. Voorzitter Peter de Koeijer spreekt van een goede en belangrijke stap, die de weg opent naar constructief overleg met alle partijen over natuur zonder opoffering van goede landbouwgrond. De ZLTO wil meedenken over natuurherstel in de hele Zuidwestelijke Delta.
Ministerie Het ministerie van Landbouw laat weten dat het feit dat de Zeeuwse Milieufederatie en Het Zeeuwse Landschap afzien van ontpoldering van de Hedwigepolder geen invloed heeft op de zoektocht naar alternatieven. Onderzoeksinstelling Deltares zoekt naar alternatieven voor het onder water zetten van de Zeeuws-Vlaamse polder. Het kabinet wacht dat rapport van Deltares af en wil voor de zomer met een besluit komen.
Provincie De provincie Zeeland is blij met de constructieve opstelling van de beide natuurorganisaties. Magda de Feijter van de actiegroep Red Onze Polders zegt er het volgende over
Politieke reacties GroenLinks, voorstander van ontpoldering, is niet van plan ook van standpunt te veranderen. Fractievoorzitter Leen Harpe zegt wel begrip te hebben voor de milieuorganisaties
Fractievoorzitter Johan Robesin van de Partij voor Zeeland vindt het tijdstip van de koerswijziging verdacht
Burgemeester Jan Frans Mulder van de gemeente Hulst dacht dat de draai van de milieuclubs een 1 april grap was
Dossier Meer over ontpoldering in Zeeland is te vinden in het dossier op onze website.