Stichtingen: behoud historische brug Hulst

HULST - De brug is onlangs gevonden bij de voorbereidingen voor de aanleg van de haven in het project De Nieuwe Bierkaai in de binnenstad.
Stimulans Volgens de beide stichtingen kan behoud van de middeleeuwse resten een economische en toeristische stimulans geven aan de stad Hulst. Jan de Kort van Stichting Bescherming Stadsgezicht Hulst vindt de vondst belangrijk voor de stad