Onveilige plaatsen in Zeeland in risicoprofiel

MIDDELBURG - Zeeland is één van de meest onveilige regio's van Nederland door de kerncentrale van Borssele, de drukke scheepvaart en de chemische industrie is de kans op ongelukken of rampen. Inwoners van Vlissingen lopen het meeste risico, die van Noord-Beveland het minst.
Risicoprofiel In het risicoprofiel staan 35 verschillende mogelijke calamiteiten beschreven, van kernongeluk tot pandemie. Het profiel voor heel Zeeland moet in oktober klaar zijn.