Onderhandelingen GS verlopen voorspoedig

MIDDELBURG - VVD, PvdA, CDA en SGP hebben deze week drie keer vergaderd. Daarbij zijn veel zaken besproken, maar volgens Heijning staan er volgende week nog een paar lastige onderwerpen op de agenda.
Vrijdag Toch hoopt hij dat de vier partijen er vrijdag met elkaar uit komen of uiterlijk kort na het weekend van volgende week. Het is de bedoeling dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten tijdens de Statenvergadering van 15 april wordt geïnstalleerd.