Laatste grond Margarethapolder gekocht

MIDDELBURG - Het project bestaat uit drie delen. De eerste twee daarvan zijn al uitgevoerd waardoor bijna 90 hectare bos, grasland en kreken is aangelegd.
50 hectare De provincie heeft nu de laatste 50 hectare grond aangekocht die nodig is om het hele project bij Terneuzen af te ronden. Het is de bedoeling dat het in 2012 klaar is.