RvS: gedoging overlast langs spoor terecht

OOST-SOUBURG - Omwonenden van het spoor bij ’s-Heer Arendskerke hadden de rechtszaak tegen spoorbeheerder ProRail aangespannen. Ze hebben schade geleden van het gedoogbesluit. Hun woningen waren in waarde gedaald door de geluidsoverlast van het spoor.
Terecht Maar volgens de Raad van State mocht de minister de geluidsoverlast tijdelijk gedogen. ProRail zou namelijk binnen afzienbare tijd een saneringsprogramma indienen om de overlast te verminderen.