Bom Westkapelle voorlopig niet geruimd

WESTKAPELLE - Het explosief kwam tevoorschijn tijdens werkzaamheden voor dijkversterking. De gemeente en de Explosieven Opruimingdienst denken dat er misschien meer explosieven liggen. Burgemeester Van der Zwaag:
Op 28 april gaan de de EOD en de gemeente Veere opnieuw rond de tafel om te bepalen wanneer de vliegtuigbom onschadelijk wordt gemaakt. Die dag zal een deel van Westkapelle uit voorzorg geëvacueerd moeten worden.