Nieuw burgerinitiatief behoud ziekenhuis Vlissingen

VLISSINGEN - Om het burgerinitiatief te laten slagen moet het comité 500 handtekeningen verzamelen en die overhandigen aan het nieuw, nog te vormen, provinciebestuur.
Die moet de kwestie dan op de vergaderagenda zetten.
Na de fusie van de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes is de zorg opnieuw verdeeld over de vestigingen. Het Walchers Burgerinitiatief vindt dat er teveel afdelingen naar Goes zijn verplaatst.