Sloop hoogspanningslijn Zuid-Beveland

KRUININGEN - Er wordt steeds meer elektriciteit gebruikt en steeds meer elektriciteit geproduceerd. Daarom legt TenneT een nieuwe hoogspanningslijn aan. Dat is een soort snelweg voor transport van stroom van de kerncentrale in Borssele naar Brabant en de rest van het land.
Nieuwe mast Voor de nieuwe verbindingen wordt een heel nieuw type mast gebruikt. In deze zogenoemde Wintrack-masten kunnen veel meer kabels worden gehangen dan in het tradionele type mast.
Om omwonenden en andere belagstellenden te informeren is er komende dinsdag een informatiebijeenkomst in De Vroone in Kapelle.