Ad Koppejan adopteert Bijlmermeer

ZOUTELANDE - Hij is een van de 27 Tweede Kamerleden die de rest van deze kabinetsperiode een probleemwijk onder zijn hoede neemt. De adoptie is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA). De politici zullen actief contact houden met de bewoners. Ad Koppejan
Wijkbeleid Door de adoptie ervaren landelijke politici wat goed en fout gaat met het wijkbeleid van de overheid. Ook verkleint het de kloof tussen politici en bewoners in de probleemwijken.