Nieuw provinciebestuur zet in op groei economie

MIDDELBURG - Het nieuwe provinciebestuur zet in op economische groei en bestaat uit vier mannen : Sjoerd Heijning (VVD), Ben de Reu (PvdA), Kees van Beveren (CDA) en George van Heukelom (SGP).
Kerncentrale Het nieuwe bestuur vindt de bouw van een tweede kerncentrale bij Borsele belangrijk voor de Zeeuwse economie. Ook zorgt een tweede centrale voor hoogwaardige werkgelegenheid, zegt het college. Kernenergie is volgens het akkoord nodig als overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen. Wel houdt het nieuwe college oog voor de gebeurtenissen in Japan en voor de uitkomsten van de onderzoeken naar wat er bij kerncentrales in dat land is misgegaan.
Subsidies afbouwen Het nieuwe dagelijks provinciebestuur wil de subsidie aan natuur- en milieuorganisaties afbouwen. Als reden geven VVD, PvdA, CDA en SGP dat in de loop van de tijd de argumenten voor die subsie zijn veranderd.
Het is de bedoeling dat de financiële steun geleidelijk wordt afgebouwd. Zo krijgen de organisaties tijd om nieuwe plannen te maken, waarbij ze per afzonderlijk project wel subsidie kunnen krigen.
Rijksdiensten Verder gaat het nieuwe college zijn best doen om rijksdiensten als de rechtbank, de belastingdienst en de politie in Zeeland te houden. Ook gaan VVD, PvdA, CDA en SGP proberen of er nieuwe diensten naar Zeeland kunnen worden gehaald. Omdat er via internet steeds meer mogelijk is, moet het volgens de vier partijen aantrekkelijk zijn voor rijksdiensten om zich in onze provincie te vestigen.
Ontpolderen Het nieuwe dagelijks provinciebestuur is tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. De partijen vinden dat er, ook buiten het gebied rond de Westerschelde, naar een alternatief moet worden gezocht. Ook willen ze niet dat er een vierde verdieping van de Westerschelde komt. Wel vinden ze dat er kleine ingrepen mogen plaatsvinden om de toegankelijkheid van de haven van Vlissingen te verbeteren.
Glasvezel Verder is er een plan voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk, zodat Zeeuwse bedrijven over razendsnel internet kunnen beschikken. Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan. Als het uit te voeren is dan zou energiebedrijf Delta dat moeten doen. Voorwaarde is wel dat het Rijk en Europa ook geld beschikbaar stellen.
Wegenbelasting Zeeuwen moeten meer wegenbelasting gaan betalen. Daardoor gaan bepaalde tarieven voor de Westerscheldetunnel omlaag. Hoeveel de provinciale opcenten omhoog zullen gaan, is nog niet bekend.
Havens Sjoerd Heijning wordt verantwoordelijk voor de Zeeuwse havens, ruimtelijke ontwikkeling, water en natuur.
Economie Ben de Reu gaat over economie, werkgelegenheid, milieu, energie, cultuur en sport.
Verkeer Financiën, infrastructuur , verkeer en kernenergie vallen onder de verantwoordelijkheid van Cees van Beveren.

Jeugdzorg

George van Heukelom houdt zijn oude portefeuille: openbaar vervoer, jeugdzorg en onderwijs
De PVV, die voor het eerst meedeed en vijf zetels haalde, gaat de oppositiebanken in.
De nieuwe gedeputeerden worden tijdens de Statenvergadering van 15 april geïnstalleerd.
Collegeprogramma >>Bekijk het collegeprogramma 2011-2015.
Afscheid Eén van de twee nieuwe gedeputeerde is Ben de Reu. Hij heeft 30 jaar gewerkt bij het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland in Vlissingen.