Veel bezoekers bij jubilieum Watersnoodmuseum

OUWERKERK - Het museum draait vooral op vrijwilligers. Honderd in het totaal. Onder wie Elsa Verwest en haar 86-jarige schoonvader Leen Verwest. Zij zijn vrijwilligers vanaf het eerste uur.
Expositie In het museum is, vanwege het jubileum, een expositie te zien die een indruk geeft van de tienjarige geschiedenis. De expositie 'Tien jaar kruispunt' is samengesteld door Jaap Schoof. Schoof nam vrijdag afscheid als directeur van het museum in Ouwerkerk.