Jeugd onderschat gevolgen drankmisbruik

GOES - Meer dan de helft van de jongeren die ouder zijn dan zestien zien in het zogeheten binge drinken, het comazuipen in het weekend, weinig gevaar.
Machteloos Uit het onderzoek blijkt verder dan ouders van drinkende kinderen zich machteloos voelen. Volgens de GGD is dat niet nodig. Jongeren drinken veel vaker thuis dan in het café en ouders hebben meer controle dan ze denken.