Politie verscherpt controles op motorrijders

OOST-SOUBURG - Een speciaal team gaat gericht controleren of motorrijders zich aan de verkeersregels houden. In heel Nederland steeg het aantal doden van 59 naar 70. Vooral stille dijken nodigen uit tot hard rijden.
Controle In Zeeland werd het afgelopen weekend een grootscheepse controle gehouden in de gemeentes van Walcheren, Goes en Terneuzen op motorovertredingen. Daarbij moesten drie motorrijders hun rijbewijs inleveren. Eén van hen reed twee keer zo hard als toegestaan, 160 waar 80 kilometer per uur mocht.
Afsluiting In Gelderland denkt men zelfs aan het geheel afsluiten van gevaarlijke plaatsen als dijken voor motorrijders als zij hun rijgedrag niet aanpassen. Motorrijdersvereniging KNMV is daar tegen en pleit ervoor dat weggebruikers rekening met elkaar blijven houden.