Aantal verleende bouwvergunningen fors gedaald

OOST-SOUBURG - Volgens cijfers van het CBS werden er in 2009 nog bijna 1900 vergunningen afgegeven. Vorig jaar liep dat aantal terug naar ongeveer 1.250.
Krimp Zeeland heeft al jaren te maken met een bevolkingskrimp. Het beleid van de provincie is om het aantal woningen af te stemmen op de grootte van de bevolking. Nieuwbouw vindt vooral nog plaats in de steden en middelgrote kernen. Op het platteland mag alleen nog worden gebouwd voor de groei van de eigen bewoners.
Dalende trend In heel Nederland werden vorig jaar in totaal 61 duizend bouwvergunningen verleend. Dat is bijna 16 procent minder dan een jaar eerder. Alleen Flevoland heeft te kampen met een grotere terugloop dan Zeeland. Daar liep het aantal verleende bouwvergunningen met 55 procent terug.