Borssele enige optie voor tweede kerncentrale

DEN HAAG - Verder komt er een milieueffectrapport en een inpassingsplan voor een nieuwe kerncentrale bij Borssele. Daarbij heeft de overheid geen voorkeur voor energiebedrijf Delta of ERH. Beide hebben het initiatief genomen voor de bouw van een tweede kerncentrale in. Luister naar Mirjam van Zuilen van Delta:
Klik hier om het volledige rapport te lezen van Arcadis.
Koelwater Het ingenieursbureau Arcadis komt tot de conclusie dat er maar plaats is voor 1 extra centrale op basis van onderzoek naar de beschikbaarheid van koelwater, de ruimtelijke inpasbaarheid en de mogelijkheid tot aansluiting op het hoogspanningsnet. Deze tweede centrale zou voor 2020 in gebruik genomen kunnen worden.
Japan Minister Verhagen heeft de Tweede Kamer laten weten dat in de vergunning voor de nieuwe kerncentrale rekening zal worden gehouden met de lessen die kunnen worden geleerd uit Japan. ,,Het spreekt voor zich dat alle lessen geïmplementeerd zullen worden in het proces van vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale. Ik ga ervan uit dat het verlenen van de noodzakelijke vergunningen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Nederland nog steeds mogelijk is”, aldus de minister.
Verhagen Minister Verhagen en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu hebben verder een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen, dat het gebied vrijwaart van andere ontwikkelingen die de realisatie van een kerncentrale in de weg kunnen staan.
Delta Eenergiebedrijf Delta zegt er alle vertrouwen in te hebben de vergunning te krijgen. In tegenstelling tot ERH heeft Delta al een vergunning aangevraagd en heeft het bedrijf de grond in Borssele waarop de centrale zou moeten komen in bezit.
ERH Energiebedrijf ERH is niet onder de indruk van de voorsprong die concurrent Delta heeft in de plannen voor een nieuwe kerncentrale.
Delta heeft bijvoorbeeld al grond aangekocht in de buurt van de huidige kerncentrale. Een woordvoerder zegt dat ERH nog niet zo ver is, maar verwacht daar niet al te veel problemen mee. Luister naar Han Huigen van ERH
EHR is bezig met de procedure voor de aanvraag van een vergunning om een tweede kerncentrale te bouwen. De verwachting is dat ERH de aanvraag midden volgend jaar indient.