Miljoenen voor aanpak zandhonger Oosterschelde

THOLEN - Zandhonger is het verschijnsel dat zand en slib dat bij stormen is losgewoeld en door het verminderde tij niet meer terug wordt gevoerd naar de zandplaten van de Oosterschelde.
Daardoor worden deze platen steeds kleiner en neemt het voedselgebied voor vogels en zeehonden af.
Zandbank Het project bestaat uit het aanbrengen van een zandbank van twee kilometer lengte voor de Oesterdam. Het werk wordt volgend jaar uitgevoerd, tegelijk met het versterken van de Oesterdam.
De ervaringen die bij de proef worden opgedaan, kunnen later worden benut bij vergelijkbare werkzaamheden.
Het project kost 3,5 miljoen euro. Het grootste deel betaalt het Rijk.