Subsidiepot voor vrijwilligers is al leeg

In februari werd een oproep gedaan aan vrijwilligersorganisaties om een deel daarvan aan te vragen. Dat is dus gebeurt en de pot is al leeg. Na volgende week worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen. De provincie Zeeland zegt blij te zijn met zoveel aanvragen, omdat daaruit blijkt dat er veel actieve Zeeuwen zijn.
Aanvankelijk zou de subsidieregeling tot november duren.