Nieuw provinciebestuur aan de slag

MIDDELBURG - Zij leveren allemaal één gedeputeerde: voor de VVD is dat Sjoerd Heijning, de PvdA wordt vertegenwoordigd door Ben de Reu en voor het CDA en de SGP keren Kees van Beveren en George van Heukelom terug.
De PVV kwam met een eigen kandidaat-gedeputeerde om te protesteren tegen het feit dat de partij niet mee mag doen in het dagelijks provinciebestuur. Ruud Haaze kreeg steun van zijn eigen fractie en de Partij voor Zeeland. Maar dat was niet genoeg om de kandidaten van VVD, PvdA, CDA en SGP dwars te zitten.
De 39 leden van Provinciale Staten moesten nog stemmen over de kandidaat-gedeputeerden. De uitslag was als volgt:
Kees van Beveren (CDA) 30 stemmen Sjoerd Heijning (VVD) 37 stemmen George van Heukelom (SGP) 35 stemmen Ben de Reu (PvdA) 30 stemmen Ruud Haaze (PVV) 7 stemmen.