Het ene dorp de school, het andere de bibliotheek

ZIERIKZEE - Ook Schouwen-Duiveland krijgt in de toekomst te maken met een flinke terugloop van het aantal inwoners. De prognoses zijn somber, zegt burgemeester Gerard Rabelink zaterdag in de Volkskrant: Schrikbarend, zo zegt hij. Het aantal inwoners gaat met enkele duizenden slinken, terwijl we toch al van die kleine dorpskernen hebben. En daar bovenop komt de vergrijzing. Van de inwoners op Schouwen-Duiveland zal 40 procent in 2040 ouder zijn dan 65 jaar.'
Plannen Da's geen goed nieuws en dus zijn burgemeester en wethouders van Schouwen Duiveland om de tafel gaan zitten met verschillende ondernemers, Staatsbosbeheer, de beroepsvissers en andere betrokkenen. En Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, en Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn om advies gevraagd. Maandagavond werden die plannen voor het eerst besproken door de gemeenteraadsleden. Achter gesloten deuren!
Satelietkernen Eén van de belangrijkste voorstellen is dat er satellietkernen moeten komen. En dat betekent dat in het ene dorp de bibliotheek staat, in het andere dorp de school en in het derde dorp het buurthuis. Dorpsbewoners moeten straks naar een andere dorp voor van alles en nog wat. Volgens Rabelink moeten er harde keuzes gemaakt worden. Want welke school in welk dorp blijft er open, hoe komen al die leerlingen in dat ene dorp en en wat doe je met de lege schoolgebouwen.
Zorg Uit de toekomstvisie voor 2040 blijkt nog meer, bijvoorbeeld dat een groot deel van de bevolking in de zorg zal moeten gaan werken, om de vergrijzing het hoofd te bieden. In navolging van Middelburg wil Rabelink de mogelijkheid van zorg-enclaves gaan onderzoeken: plaatsen waar ouderen kunnen gaan wonen te midden van allerlei vormen van zorg.
Vanaf begin mei kunnen de inwoners van Schouwen-Duiveland hun mening geven over deze toekomstvisie 2040,