Europa: Geen staatssteun Waterdunen

BRUSSEL - Waterdunen is een plan om langs de West-Zeeuws-Vlaamse kust een natuurgebied aan te leggen met een camping, een hotel en vakantiehuizen.
Samenwerking De provincie werkt bij de uitvoering van het plan nauw samen met recreatiebedrijf Molecaten.
Klachten Bij de eurocommissaris waren hier meerdere klachten over binnengekomen, onder meer van de actiegroep Vrienden van Waterdunen Nee. Hij zegt dat hij opnieuw naar de zaak zal kijken als bezwaarmakers met nieuwe informatie over staatssteun komen.