Provincie grijpt in bij Bureau Jeugdzorg

MIDDELBURG - De teammanagers, de ondernemingsraad en de cliëntenraad heeft het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht. Die zou zich niet houden aan gemaakte afspraken. Daarop heeft gedeputeerde van Heukelom - met Jeugdzorg in zijn portefeuille - de voorzitter van de Raad van Toezicht ontslagen en de andere leden voorlopig geschorst.