Onderzoek naar digitale bibliotheek

VLISSINGEN - In samenwerking met de Universiteit van Tilburg benadert de bieb alle klanten van 13 jaar en ouder. Daarnaast zijn ook niet-klanten uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.
De Vlissingse bibliotheek wil dat mensen straks van thuis uit bijna alle bibliotheekzaken kunnen regelen.
In Vlissingen zijn nu al het reserveer -en verlengsysteem online. De resultaten van het onderzoek moeten voor de zomer bekend zijn.