Akkoord over peuterspeelzaal Driewegen

DRIEWEGEN - Door de school enkele meters op te schuiven is de locatie van de peuterspeelzaal naar tevredenheid van omwonenden en gemeente. Verder worden ook de parkeervoorzieningen aangepast.
Bouw Woensdag heeft de aannemer opdracht gekregen met de bouw te beginnen. De bedoeling is, dat de peuterspeelzaal direct na de zomervakantie gereed is.