SGP: Schaar van Waarde moet toegankelijk blijven

MIDDELBURG - Dat is volgens de partij veel veiliger, dan dat ze door de hoofdvaargeul moeten varen.
Afsluiten De SGP reageert hiermee op het plan om de nevengeul bij Waarde af te sluiten voor binnenvaartschepen. Hierdoor zouden binnenvaartschepen zich, veel meer dan nu, moeten mengen met de grotere en snellere scheepvaart in de hoofdvaargeul. Volgens de SGP moet de provincie dit voorkomen.
Mogelijkheden De SGP vindt juist, dat de mogelijkheden voor de binnenvaart bevorderd moeten worden. Dit omdat volgens de partij de binnenvaart belangrijk is voor de Zeeuwse economie en vervoer over water veel schoner is dan vervoer over de weg.