Bouwen op oude stortplaats Bruinisse mag

BRUINISSE - Het grootste gedeelte van de oude vuilstort bestaat uit puin en huishoudelijk afval. Op de voormalige stortplaats zijn woningen en een gebouw voor de scouting gepland. Wel moet het gebied gesaneerd worden, omdat er op sommige plekken in de bodem zware metalen zijn gevonden.
Zand De twee voormalige vuilstortplaatsen zijn nu afgedekt met zand. Na de sanering wordt er op sommige stukken een laag van 1 meter schone grond gestort. Het scoutinggebouw en de huizen worden gebouwd op niet verontreinigd grond.