Thoolse zeedijk gecontroleerd op kwaliteit

THOLEN - In februari vond er een test van de dijk plaats met een golfsimulator. Daarbij raakte de dijk opzettelijk beschadigd. De resultaten van beide onderzoeken worden eind mei verwacht tot die tijd gaat het werk aan de Zeeuwse dijken gewoon door.
Schade Dat de dijk beschadigd raakte is niet vreemd volgens Guljam van der Schelde van het projectbureau Zeeweringen. "De test gaat door tot er schade is", aldus Van der Schelde, "omdat we willen weten waar de zwakke plek zit."
Projectbureau Het projectbureau Zeeweringen is een samenwerking tussen het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat. Ze verrichten onderhoud aan in totaal 325 kilometer zeewering. Daarvan is er nog zo'n honderd te gaan, waarvan er een kwart dit jaar op de planning staat.