Heijning: aankoop Waterdunen moeizaam

PERKPOLDER - Veel partijen in provinciale staten willen snel duidelijkheid over de stand van zaken bij de grondverwerving voor Waterdunen. Ze vinden dat ze te veel verschillende informatie krijgen.
Overeenkomst Volgens Heijning is met een aantal grondeigenaren een overeenkomst op hoofdlijnen bereikt. Maar die moeten nog verder worden uitgewerkt.