Dag van de Arbeid gevierd in Goes

GOES - In Nederland is het een bijna vergeten traditie, maar in veel andere landen staat de eerste mei als de dag van de arbeidersbeweging. Die traditie begon in 1890.
De sociaal bewogen ondernemer Robert Owen pleitte er in 1817 in Engeland voor om in werkplaatsen en fabrieken de 8 urendag in te voeren. Hij beargumenteerde zijn eis door er op te wijzen dat 8 uren werk en een goede organisatie van de arbeid een overvloed aan rijkdom voor allen kon scheppen en de nieuwste ontwikkelingen op technisch en chemisch gebied het niet meer noodzakelijk zouden maken om langer te werken dan 8 uren.
In 1864 werd in Boston de "Workingsmen's Convention" gesticht waar Ira Steward pleitte voor een bij wet te regelen 8 urendag. In 1884 nam de "American Federation of Labor" een resolutie aan, waarin voorgesteld werd om vanaf 1 mei 1886 de 8 urendag ingevoerd te krijgen.
De datum 1 mei was niet zomaar gekozen. In Noord-Amerika was 1 mei "Moving Day". Op die dag werden bestaande arbeidscontracten vernieuwd, ging voor anderen op die dag een nieuwe in, werden bestaande woonruimte-contracten vernieuwd of betrokken de arbeiders elders een nieuwe woonruimte.
In Europa werd tot de jaarlijkse 1 mei-viering besloten op 21 juli 1889 op het oprichtingscongres van de Tweede Internationale in Parijs. Het doel was met de 1 mei-viering de strijd voor de achturige werkdag te versterken. Op 1 mei 1890 vonden in veel landen de eerste vieringen plaats.
Voor de PvdA verdient de gedachte achter de 1 mei-viering ook anno 2011 nog steeds alle aandacht. Daarom was er een optreden van het 1 mei-koor, en waren er toespraken. Professor Barbara Oomen van de Roosevelt Academy. heeft een heel eigen gevoel bij 1 mei-viering:
Behalve professor Barbara Oomen was ook voormalig wethouder van Middelburg en oud Tweede Kamerlid Gerrit Schoenmakers uitgenodigd voor een lezing. Keek Oomen naar het belang van de 1-meigedachte voor de toekomst, blikte Schoenmakers terug op hoe de viering ooit begon en wat de gedachte toen was.
Deze 1 mei-viering was tevens de 65e verjaardag van de PvdA die daarom in Goes ook nog eens vier Rode Rozen van erkenning uitreikte aan leden die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de partij. Ze gingen naar Frans Haanstra uit Vlissingen, Ad Karelse uit Veere, Chiel van der Linde uit Tholen en naar Anneke Hartman uit Middelburg.