Binnenvaart boos over afsluiting Schaar van Waarde

OOST-SOUBURG - Tot voor kort mochten de schippers gebruik maken van twee vaargeulen, maar de Schaar van Waarde bij Walsoorden is nu afgesloten voor de binnenvaart. Volgens de schippers is dat gebeurd om te bezuinigen. Rijkswaterstaat ontkent dat. Volgens die instantie is het juist veiliger voor de binnenvaart om in de grote vaargeul te varen.
Nu de kleinere vaargeul is afgesloten hoeven er geen boeien te worden uitgelegd en de diepte hoeft ook niet meer gepeild te worden. Maar voor de binnenvaartschippers betekent het ook meer overlast door golfslag van passerende schepen.
Koninklijke Schuttevaer, de belangenvereniging voor binnenvaartschippers, gaat bezwaar aantekenen tegen de sluiting van de Schaar van Waarde.