Schouwen-Duiveland: kiezen om ambities waar te maken

ZIERIKZEE - Het rapport is in opdracht van de gemeenteraad opgesteld als soort handleiding voor de toekomst.
Keuzes Er staat onder meer in dat Schouwen-Duiveland kansen op het gebied van toerisme beter moet benutten. En om de kernen leefbaar te houden ondanks de vergrijzing en ontgroening moeten scherpe keuzes worden gemaakt.
Reageren De komende maand krijgen burgers, organisaties en bedrijven de kans om hun mening te geven over het rapport. De gemeenteraad heeft in oktober het laatste woord.