Akkoord over afschieten ganzen

OOST-SOUBURG - De 'Ganzen-8' bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Staatsbosbeheer, LTO Nederland en de Vogelbescherming Nederland. Die organisaties gaan nu terug naar hun achterban om draagvlak voor dit akkoord te vragen. Vervolgens kunnen ze de afspraken voorleggen aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Luister hier naar Joke Bijl van Staatsbosbeheer: