Ziekenhuis Oostburg bestaat 125 jaar

Het was toen een combinatie van een bejaardenhuis en bewaarschool met ziekenboeg.
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan is er in het Antonius een fototentoonstelling. Op 12 mei wordt ook een speciaal magazine over 125 jaar Antonius gepresenteerd. Dit magazine wordt in de week na 12 mei huis aan huis door heel Zeeuws-Vlaanderen verspreid.
De polikliniek trekt bijna 1500 bezoekers per jaar. Er waren in 2010 1.670 opnames en 3500 operaties.