SP: weinig info afsluiting tunnel

ELLEWOUTSDIJK - Volgens de SP staat de afsluiting van dinsdagavond alleen op de website van de Westerscheldetunnel zelf en niet op de landelijke site Van A naar Beter, waarop allerlei werkzaamheden in het hele land staan.
Informatie Dat de informatie niet op de website van A naar Beter te vinden is, dat klopt, zegt tunnelwoordvoerder Ingo de Moor. Op die website wordt alleen informatie gegeven over rijkswegen. Daaronder valt de Westerscheldetunnelweg niet.
Borden De SP wil dat het provinciebestuur nagaat of er voldoende borden staan langs de wegen naar de tunnel.