Speciaal lessenpakket voor jonge mantelzorger

GOES - SMWO heeft een cursus ontwikkeld voor jonge mantelzorgers, waarmee ze twee vliegen in een klap slaan. Het bereiken en ondersteunen van de jonge mantelzorger én de mogelijkheid voor deze doelgroep om hun maatschappelijke stage hieraan te besteden. U hoort Kitty Kiezenberg, mantelzorgconsulent bij SMWO in Goes.
Mantelzorger Je bent mantelzorger als je langdurige zorg verleent aan iemand in je directe woonomgeving. Dan verleen je meer dan gebruikelijke zorg, want je houdt altijd rekening met die persoon in je eigen planning. Ook kan het zijn dat je extra taken te doen hebt om ook je ouders te ontlasten.
Stage Als jonge mantelzorger voldoe je al aan het doel van de maatschappelijke stage; je doet iets voor een ander, voor de samenleving. Naast je huiswerk ben je druk met het delen van de zorg thuis. Je komt soms niet toe aan je vrienden aan hobby of ontspanning.
Cursus Het aanbod betreft 4 lessen. Deze worden gegeven door de mantelzorg consulent van SMWO. Na deze 4 lessen heeft de jonge mantelzorger een betere kijk op de mantelzorg en wat dit voor die persoon betekent.