Twee ton voor project Flood Aware

KAPELLE - Een onderdeel van het project is om inwoners en bedrijven in Zeeland te wijzen op de overstromingsrisico's en hoe mensen zich op een overstroming kunnen voorbereiden.
Animaties Zeeland wil met een deel van het geld driedimensionale animaties maken van overstromingen. Die laten op lokaal niveau zien waar en hoe hoog het water kan komen.