Forse kritiek Ombudsman op gemeente Kapelle

KAPELLE - Kapelle kocht voor de aanleg van deze velden een stuk grond van een bewoner van de Dankerseweg.
Ontevreden Deze Kapellenaar is ontevreden over de uitvoering en heeft daarover geklaagd bij de gemeente. De bewoner is het niet eens met de manier waarop de lichtmasten zijn geplaatst en vindt dat de rust wordt verstoord, doordat de sportvelden vaker worden gebruikt dan was overeengekomen. Ook klaagt de man dat de afscheiding tussen zijn erf en de velden anders is aangelegd.
Onbehoorlijk Volgens de Ombudsman heeft de gemeente onbehoorlijk gehandeld en is lopende de klachtenprocedure in strijd met de wet gehandeld. Verder zijn de wettelijke termijnen overschreden en stelt de Ombudsman dat de gemaakte afspraken over de aanleg niet zijn nagekomen.
Brief In een brief aan de gemeenteraad erkent het dagelijks gemeentebestuur de bevindingen en neemt de aanbevelingen ter harte. Wel stelt de gemeente dat de belangen van de klager niet uit het oog zijn verloren. Wethouder Jon Herselman heeft de klager opnieuw uitgenodigd voor een gesprek. Ook zal de klachtenprocedure in het algemeen tegen het licht gehouden worden. Elias den Hollander sprak met de wethouder