Thermphos stoot weer te veel dioxine uit

VLISSINGEN - Volgens de vergunning mag Thermphos 0,4 nanogram dioxine uitstoten. Maar op 30 maart werd 1,2 nanogram gemeten en op 20 april 1,1 nanogram. Volgens de provincie is er geen sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid.
Reactie In een reactie benadrukt Thermphos dat het om incidenten gaat. Volgens directeur Rob de Ruiter werden de overschrijdingen veroorzaakt door de erts die als grondstof wordt geimporteerd uit Noord-Afrika:
Politieke onrust Door de politieke onrust daar waren er problemen om de juiste combinatie van soorten te pakken te krijgen waardoor te veel dioxine vrij kwam. Volgens de Thermphos is nu alles weer onder controle en is de dioxine-uitstoot ver onder de norm.