Woede over inzage Waterdunendossier

SLUIS - Het gaat om mensen die landbouwgrond bezitten in het gebied waar Waterdunen moet komen, een groot natuur- en recreatiegebied langs de kust.
Schade De provincie heeft een aantal stukken weggehaald. Maar door onoplettendheid bij de gemeente Sluis is een deel van het dossier toch in het gemeentehuis blijven liggen. De grondeigenaren willen nu de provincie aansprakelijk stellen voor mogelijke schade die ze hierdoor lijden.