Gemeentesecretaris van Veere stapt op

DOMBURG - Daarin staat dat De Regt sinds de gemeentelijke herindeling in 1997 uitstekend werk heeft gedaan, maar dat om de grote ambities van Veere te realiseren de ambtelijke organisatie een inhaalslag moet maken.
Goed overleg De Regt heeft, in goed overleg met burgemeester en wethouders, besloten dat beter iemand anders daar leiding aan kan geven.