"Vervuiling rioolwater is bijna verdwenen"

BATH - Aleen in de inhammen bij Waarde en Hoedekenskerke is nog een klein beetje vervuiling waargenomen en er is wat vervuiling gevonden in de hoofdvaargeul bij Terneuzen. Uit eerste voorzichtige metingen blijkt, dat in ieder geval de zuurstofwaarden van het water normaal zijn. De overige monsters zijn nog in onderzoek bij een onderzoeksinstelling in Lelystad.
Noodreparatie De lozing van ongezuiverd rioolwater in de Westerschelde bij Waarde wordt gestopt. De noodreparatie van de breuk in de persleiding in Bath is geslaagd.
Stank Sinds vrijdagmiddag werd per uur drie miljoen liter vuil rioolwater geloosd in de Westerschelde. Dat kwam door een lek bij de rioolwaterzuivering in Waarde. Dat lek veroorzaakte een indringende stank in Waarde en omgeving.